Konsultacja fizjoterapeutyczna

Konsultacja fizjoterapeutyczna

+48 501 589 251

Konsultacja fizjoterapeutyczna

Podczas konsultacji fizjoterapeutycznej w pierwszej kolejności zbierany jest wywiad oraz przeprowadzane badanie czynnościowe pacjenta. Dzięki szczegółowej rozmowie z pacjentem ustalane są dolegliwości i ograniczenia ze strony struktury. Każdy pacjent jest inny, właściwa konsultacja fizjoterapeutyczna pozwoli dostosować indywidualnie tryb postępowania terapeutycznego. Poznanie przebiegu choroby oraz dotychczas stosowanego leczenia jest bardzo ważne. Badanie czynnościowe ma za zadanie przedstawić fizjoterapeucie pracę narządów ruchu pacjenta – pełność zakresu ruchu oraz blokady i ograniczenia bólowe poszczególnych stawów lub partii mięśni. Jest to niezbędne do ustalenia planu terapii oraz jego intensywności.