Medycyna osteopatyczna

Medycyna osteopatyczna

+48 501 589 251

Czym jest osteopatia

Medycynę osteopatyczną (osteopatię) można zdefiniować jako system opieki zdrowotnej, opierający się na następujących zasadach: organizm człowieka stanowi całość, Bbudowa ciała oraz zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane na płaszczyźnie psycho-somatycznej, inaczej mówiąc ciało człowieka jest w ścisłej korelacji duchowo-psychicznej, organizm posiada własne mechanizmy samoobrony i autoregulacji oraz procesy lecznicze wynikają z powyższych trzech zasad.
Sięgając głębiej osteopatia jasno mówi, iż zaburzenia w budowie organizmu powodują zaburzenia jego funkcji. Nieodzownym tematem w osteopatii jest ciągłe wspieranie organizmu w utrzymywaniu homeostazy i normalizacji jego funkcji życiowych.

Wywiad i badanie palpacyjne mają kluczowe znaczenie w dotarciu do dysfunkcji, których przyczyn należy szukać nawet w odległym czasie, nierzadko mogą mieć one początki chociażby w stanach po przebytych urazach (również okołoporodowych), po operacjach i przebytych infekcjach, niewłaściwym stylu i higienie życia, stresie i szeroko pojętych sytuacjach niepozwalających funkcjonować bez bólu.
Manipulacja osteopatyczna ma na celu przywrócenie biomechanicznej równowagi między wszystkimi narządami w organizmie ludzkim, jest to jednak narzędzie jedno z wielu jakimi posługuje się osteopata aby uzyskać cele określone przez filozofię medycyny osteopatycznej, mianowicie aktywację procesu samoleczenia).

„Każdy może znaleźć chorobę. Chodzi o to, aby znaleźć zdrowie.”
dr A.T. Still (twórca osteopatii)