Metoda neurofizjologiczna Bobath dla dorosłych

Metoda neurofizjologiczna Bobath dla dorosłych

+48 501 589 251

Metoda neurofizjologiczna Bobath dla dorosłych

Główne założenia metody Bobath zostały stworzone przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i neurologa Karla Bobath już w latach 40. XX wieku. Przez lata była ona udoskonalana.
Najważniejszym celem metody Bobath jest doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego.
Głównymi założeniami metody Bobath są: stosowanie odpowiednich technik terapeutycznych, które służą normalizacji napięcia mięśniowego, hamowanie odruchów patologicznych i reakcji stoważyszonych, torowanie ruchów jak najbardziej zbliżonych do ruchów fizjologicznych, przeniesienie zdobytych umiejętności ruchowych do aktywności funkcjonalnej w życiu codziennym.

Terapia metodą Bobath traktuje pacjenta holistycznie, inaczej mówiąc całościowo – proponuje ćwiczenia dla całego ciała, a nie jedynie jego wybranych fragmentów, dzięki czemu pacjent jest dynamicznie aktywowany do udziału w terapii. Usprawnianie pacjenta po udarze mózgu powinno rozpocząć się jak najszybciej, aby uzyskać optymalne, funkcjonalne efekty i tym samym w jak największym stopniu przywrócić pacjenta do normalnego, samodzielnego życia.

Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych metod stosowanych w rehabilitacji dzieci i dorosłych na świecie.