Rehabilitacja neurologiczna, stany po udarach mózgu i urazach czaszkowo mózgowych

Rehabilitacja neurologiczna, stany po udarach mózgu i urazach czaszkowo mózgowych

+48 501 589 251

Rehabilitacja neurologiczna, a zwłaszcza stany po udarach mózgu i urazach czaszkowo mózgowych

Rehabilitacja neurologiczna obejmuje stan po operacji guza mózgu, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), stan po udarze mózgu, stan po urazie czaszkowomózgowym, polineuropatie, porażenie nerwu twarzowego typu Bella,  niepełnosprawności sprzężone, zespół Brown-Sequarda, rdzeniowy zanik mięśni (SMA) itp. W rehabilitacji neurologicznej doskonale sprawdza się metoda Bobath, stosowana na całym świecie, której celem jest usprawnienie ruchowe pacjenta poprzez eliminowanie nieprawidłowych odruchów oraz odpowiedni wpływ na jego napięcie mięśniowe.